Skupina pro ženy řešící poruchy sexuální touhy a vzrušení

Otevíráme novou terapeutickou skupinu pro ženy s chybějící nebo sníženou sexuální touhou, poruchou sexuálního vzrušení a pro ženy řešící partnerský nesoulad v sexuální oblasti. Doba trvání skupiny je od listopadu 2023 do března 2024. Skupina se bude ve složení max. 8 členek setkávat 1x 2 týdny v úterý od 15:15 do 16:30 na Sexuologickém ústavu 1. LF UK a VFN […]

Skupina pro ženy řešící poruchy sexuální touhy a vzrušení Read More »