GDPR

Prohlášení o ochraně dat

Úplné informace o ochraně osobních údajů naleznete na stránkách NUDZ: Ochrana osobních údajů — Národní ústav duševního zdraví (nudz.cz).

Statistiky / Matomo (dříve PIWIK)

Tato webová stránka využívá open source software Matomo (dříve PIWIK) ke statistické analýze uživatelských přístupů. Matomo využívá cookies (textové soubory, uložené na Vašem zařízení) k analýze toho, jak je naše stránka využívána. Data, generována těmito cookies ohledně využívání našich webových služeb jsou ukládána na serveru našeho poskytovatele. Vaše IP adresa je v rámci zpracování anonymizována. Matomo cookies zůstávají na Vašem zařízení dokud je nesmažete. Ukládání Matomo cookies je založeno na článku 6 odstavec 1 lit. f Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Provozovatel této webové stránky má legitimní důvod zabývat se analýzou anonymizovaných dat za účelem optimalizovat své online služby. Data, která jsou produkována cookies ohledně využívání stránky nejsou dána k dispozici žádné třetí straně. Nastavením svého prohlížeče můžete zabránit tomu, aby byly cookies ukládány. Je však zapotřebí upozornit, že takové nastavení může zabránit plné funkčnosti některých funkcí stránky.

Naše zákonná ohlašovací povinnost

Poradna i její pracovníci
  • a) jsou povinni překazit připravovaný a nebo již páchaný trestný čin, uvedený v ustanovení § 367 tr. zák., přičemž formou překažení může být i včasné oznámení státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu. Tento postup se týká připravovaných či páchaných trestných činů jako je kupříkladu znásilnění, pohlavní zneužití, zneužití dítěte k výrobě pornografie, a další,
  • b) nejsou podle § 368 trestního zákoníku povinni oznamovat státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu informace o spáchaných trestných činech jako je znásilnění, pohlavní zneužití či držení dětské pornografie.

Jsou však povinni oznámit spáchání trestných činů uvedených v tomto ustanovení, jako kupříkladu trestných činů vraždy, ublížení na zdraví, mučení či zneužití dítěte k výrobě pornografie a další. Na spáchaný trestný čin pohlavního zneužití se oznamovací povinnost nevztahuje.

Další informace

Vaše důvěra je pro nás zásadní. Chceme zodpovědět všechny dotazy, které byste mohli mít ohledně zpracování Vašich dat. Pokud máte otázky, na které toto prohlášení neodpovídá, prosím, zkontaktujte nás na adrese: parafilik@nudz.cz

1. 12. 2023

Scroll to Top