Sadomasochismus

“Líbí se mi, když sex bolí…Postaví se mi jenom, když svoji holku napřed seřežu.”

Tyto a podobné myšlenky mohou napadat lidi se sadomasochismem.

Co je to sadomasochismus?

Preference sexuální aktivity, která zahrnuje působení bolesti, ponížení nebo omezování svobody druhého. V případě masochismu je všeobecně rozšířená představa touhy po přijímání bolesti. Kromě ní ale hraje důležitou roli také podřízené postavení, vzdání se kontroly a pocity ponížení nebo degradace. Bolest je často jen prostředek ke ztrátě kontroly a tu poddání se zprostředkovává. V případě sadismu pak kromě působení bolesti může jít také o dominanci, kontrolování protějšku a demonstraci moci. Vnímání dominance a submise je velmi individuální a každý člověk nachází své hranice někde jinde.

Sadismus a masochismus se může vyskytovat u jedné osoby společně. V takovém případě mluvíme o sadomasochismu. V sexuální aktivitě takový člověk mění preferované sexuální chování v závislosti na situaci, partnerovi nebo vlastní preferenci. Mezi činnosti, které tito lidé používají k dosažení sexuálního vzrušení, patří mimo jiné bičování, svazování (bondage), omezení smyslového vnímání, výprask, užívání jehel/svorek/vosku, ponižování nebo roleplay. Rozšířené je také využívání nejrůznějších erotických pomůcek k podpoření atmosféry nebo přímému použití. V poslední době se v běžné praxi i odborné literatuře častěji využívá označení BDSM. Jde o složení tří zkratek: B&D (bondage, svazování, poutání), D/s (dominance a submisivita) a SM (sadismus a masochismus).

Tato preference může být nebezpečná, pokud je zaměřena na osobu, která nesouhlasí (nebo souhlasí pod nátlakem, když chce například jeden z partnerů vyhovět druhému ze strachu z rozchodu). Se sadomasochismem mohou být spjaté některé potenciálně velmi nebezpečné aktivity, jako je například Asfyxifilie (k sexuálnímu vzrušení dochází dušením), Stigmatofilie (ke vzrušení dochází při pohledu na krev) a Agresivní sadismus (ke vzrušení dochází při znehybnění oběti agresivního sadisty, jejich útoky bývají často brutální a mohou končit fatálně).

Sadomasochistické aktivity se vyskytují i ve formě partnerského konsensuálního sadomasochismu, kde se potřeby partnerů doplňují a partneři si vycházejí vstříc beze studu či výčitek. K zajištění bezpečnosti existuje několik přístupů, které upravují pravidla jak se chovat. Jedním z nich může být SSC, což je trojice pravidel: Safe, Sane, Consensual, které lze volně přeložit jako Bezpečně, s rozumem a se souhlasem. Dalším přístupem je RACK, který se skládá ze 4 principů: Risk, Aware, Consensual, Kink. Ty se dají volně vyložit tak, že aktivita zahrnuje možné riziko a všichni zúčastnění jsou si ho vědomi. Jsou dobře obeznámeni s konkrétní praktikou i riziky, souhlasí s takovým chováním a použitá aktivita je za hranicí běžného sexu.

Při dodržování pravidel mohou tyto aktivity pro mnohé páry sloužit jako obohacení sexuálního života. V tomto případě se nejedná o poruchu!

V České republice i zahraničí jsou rozšířené kluby a komunity, ve kterých mohou lidé svou sadomasochistickou preferenci sdílet a prozkoumávat. Tyto skupiny staví na zmíněných principech a dalších domluvených pravidel, které mají za úkol zajistit bezpečnost pro všechny zúčastněné.

Pokud máte pocit, že byste Vy nebo někdo z Vašeho okolí mohl mít obtíže s touto parafilií, navštivte sekci poradny,
nebo se podívejte na často kladené otázky.

Scroll to Top